Home GenDaLim SGM LGA GenDaWin GRISWin

.

horizontal rule

Voorkeuze bij de start van het onderzoek in de GenDaWin database

 

De met GenDaWin verkregen resultaten kunnen naar een stamboomprogramma bijvoorbeeld GenBox gestuurd worden.
Het GenBox programma sluit tot nu toe het beste aan bij de geneatoom theorie. Vergelijk met andere programma's.