GRIS21
Home Up GrisInvoerHulp GRIS25 GRIS24 GRIS23 GRIS22 GRIS21 GRIS20

File 021 d.d. 10 oktober  2002

Redactie: Jo Hoen, Spaanse Singel 12, 6191 GK Beek, Tel. 046-4373876
email:johoen@hetnet.nl
website http://www.gendawin.nl

We zijn er nog!

Hoewel we lang niets van ons hebben laten horen, zijn we er nog wel! Daarom een nieuwe afleve­ring, al zal hij beperkt zijn!

Zoals sommigen onder jullie al weten, is mijn vrouw ernstig ziek geweest en heeft een zware operatie moeten ondergaan. Gelukkig is alles goed afgelopen en verloopt haar herstel voorspoedig.
In de achterliggende periode ben ik dus een tijdlang uit de roulatie geweest, want mijn hoofd stond niet naar indiceren etcetera. Vanaf afgelopen maandag heb ik de draad weer opgepakt en ik probeer de gemaakte afspraken weer na te komen. Maar verontschuldig mij als het wat langer duurt of als ik bepaalde zaken blijk vergeten te hebben.

Als bijlage of op de achterkant treffen jullie de uitnodiging aan voor de Vierde Dag van de indicering. De bedoeling is om te vertellen hoever we nu zijn en jullie mening te vragen over onze toekomstplannen.

Binnenkort beginnen we op bescheiden schaal met het opslaan van materiaal in het Stadsarchief Sittard-Geleen. Ook komt daar een proefopstelling van een intern netwerk, waarop GENDAWIN uitgetest kan worden. Als dat goed loopt, kan dat netwerk verder uitgebreid worden.

Waarschijnlijk hebben we binnenkort ook een provinciale coördinator, die mijn taak op technisch en administratief gebied kan overnemen. Zelf blijf ik voorlopig wel de contacten onderhouden. Het stelsel van regionale coördinatoren moet dan ook krachtig aangepakt worden! (Tussen twee haakjes: we zoeken er nog een paar, vooral voor het Noorden van de provincie!)

Nog een vraag, vooral voor degenen die geen e-mail maar een brief hebben gekregen. Als u inmid­dels e-mail hebt, stuur me dan een berichtje met uw adres naar johoen@hetnet.nl. Ik kan u dan veel gemakkelijker bereiken. En als u van provider verandert, laat het me dan svp even weten!

UITNODIGING
AAN: Alle indiceerders/vrijwilligers GenLIAS, GRIS, LAPIS etc.

4de LIMBURG-DAG VAN DE

INDICERING

op zaterdag 2 november 2002

in het Stadsarchief Sittard-Geleen,

gevestigd in kasteel Born, Kasteelhof 1 te Born.

 De Limburg-dag van de indicering begint langzamerhand een traditie te worden. Ook u bent als vrijwilliger of anderszins betrokken bij de activiteiten van onze stichtingen. Daarom nodigen we  u uit om op deze dag onze gast te zijn voor deze vierde Limburg-dag van de Indicering.

U dient zich liefst zo snel mogelijk (uiterlijk 25 oktober a.s.) schriftelijk of per e-mail aan te melden bij Roelof Braad, p/a. Stadsarchief Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen, e-mail r.braad@heerlen.nl   of (voor Gris) bij  Jo Hoen, Spaanse Singel 12, 6191 GK Beek, e-mail johoen@hetnet.nl.

 Graag opgeven met hoeveel personen u komt, liefst met naam en adres.

 Programma:
10.00 u.      Ontvangst met koffie en vla
10.30 u.      Verwelkoming door Peer Boselie, stadsarchivaris van Sittard-Geleen-Born.
10.45 u       De stand van zaken – hoe ver zijn we, wie zijn onze vrijwilligers en wat gaat er het komende jaar gebeuren?
                   Toelichting door Roelof Braad
11.00 u.      Inleiding door Jos Wieland, projectcoördinator Digitaal Woonverleden en Rijksarchivaris in Flevoland over de digitalisering van de Nederlandse kadastrale leggers en kaarten.
11.40 u.      Inleiding door Peer Boselie, De pilot Digitaal Woonverleden in Sittard
12.00 u.      Lunch
13.00 u.      Naar een nieuwe technische en organisatorische infrastructuur.
                   Toegelicht door Mart Pfeifer en Jo Hoen. Met discussie en vragen(v)uur.
c
a.14.30 u.   Einde bijeenkomst

***************************************************************************

Uiteraard is ook tussendoor gelegenheid om vragen te stellen of diskettes met bestanden in te leveren.

 
 

Up GrisInvoerHulp GRIS25 GRIS24 GRIS23 GRIS22 GRIS21 GRIS20