GRIS22
Home Up GrisInvoerHulp GRIS25 GRIS24 GRIS23 GRIS22 GRIS21 GRIS20

File 022 d.d. 30 oktober  2003

Redactie: Jo Hoen, Spaanse Singel 12, 6191 GK Beek, Tel. 046-4373876
email:johoen@hetnet.nl
website http://www.gendawin.nl

Geen nieuws is goed nieuws?

Dat gezegde gaat voor mij niet op. Sinds augustus vorig jaar worden mijn vrouw en ik beurtelings geplaagd door ziekte en ongemak. Ik ga daar niet over uitweiden, maar momenteel ligt ze weer in het ziekenhuis. Zelf heb ik er ook weer wat kwaaltjes bijgekregen. Niet alleen dat het allemaal veel tijd kost, het doet ook een aanslag op de moraal. De animo om meer te doen dan het hoogst noodzakelijke ebt langzaam weg.

De besprekingen met de Kring van Limburgse archivarissen (BLAT) verlopen ook moeizaam, omdat hun secretaris Roelof Braad geruime tijd is uitgeschakeld door ziekte. Roelof en ik waren van plan om in de loop van het afgelopen jaar kleine, regionale bijeenkomsten met regio-coördinatoren en vrijwilligers te organiseren. We wilden ook proberen het netwerk van vrijwilligers uit te breiden. Daar is dus niets van terecht gekomen. Ook vindt dit jaar geen “Dag van de Indicering” plaats

Het lijkt wel een klaagzang, maar er is ook goed nieuws. Arie Marchal gaat onverdroten door met het ontwikkelen van programmatuur. Inmiddels is op het Stadsarchief Sittard-Geleen te Born een testopstelling van Gendawin gemaakt, d.w.z. een server en 3 werkstations. Gendawin bevat de volledige informatie van het GRISWIN-programma, dus niet de beperkte index zoals u die op Gendalim-CD’s aantreft. Als u in de gelegenheid bent, moet u toch eens gaan kijken (maandag t/m/donderdag van 9.00 tot 17.00 uur). Ook de Limburgse Genlias-bestanden zijn er aan toegevoegd. De omvang loopt momenteel tegen de 4 Gigabyte. Begin volgend jaar wordt Gendawin ook geïnstalleerd in het Gemeentearchief Weert en binnen afzienbare tijd ook in het Stadsarchief Heerlen. Andere archieven zullen volgen.

We hebben al eerder aangekondigd dat we op zoek waren naar een provinciale coördinator, die zowel Arie en Mart kon ontlasten, als een groot deel van mijn taak overnemen. Het zullen er wel twee worden, waarvan er een inmiddels actief is, namelijk Marcel Ticheler, die zijn standplaats op het Stadsarcharchief Sittard-Geleen heeft. Daar is hij te bereiken onder telefoonnummer 046-4818977 of e-mail: Marcel.Ticheler@sittard-geleen.nl. Hij gaat vooral de bestanden beheren en de administratie bijhouden. Het is dan ook de bedoeling dat als u een bestand klaar hebt, dat aan hem toestuurt. Het postadres is Stadsarchief Sittard-Geleen,  Kasteelhof 1, 6121 XX Born. We (Marcel en ik) zijn bezig om exact vast te leggen welke registers al verwerkt zijn, welke in bewerking zijn en welke nog bewerkt moeten worden, maar door bovengeschetste problemen schiet dat niet erg op.

Gendalim 5

Het is de bedoeling dat in de loop van volgend jaar een nieuwe CD uitkomt: Gendalim 5. Uiterste inleverdatum voor gereedgekomen bestanden is 1 januari 2004. We zouden het op prijs stellen als u tijdig uw bestanden inlevert. Bovendien zouden we graag hebben dat u Marcel Ticheler laat weten waar u mee bezig bent en wanneer u denkt dat gereed te hebben.

Bijeenkomst

Als de lucht wat opklaart, proberen we in het voorjaar ook weer een bijeenkomst te beleggen. Als we geluk hebben, kunnen we dan ook de andere provinciale coördinator presnteren, die een mijn werk grotendeels kan overnemen.

Up GrisInvoerHulp GRIS25 GRIS24 GRIS23 GRIS22 GRIS21 GRIS20