GRIS23
Home Up GrisInvoerHulp GRIS25 GRIS24 GRIS23 GRIS22 GRIS21 GRIS20

File 023 d.d. 18 januari  2004

Redactie: Jo Hoen, Spaanse Singel 12, 6191 GK Beek, Tel. 046-4373876
email:johoen@hetnet.nl
website http://www.gendawin.nl

Goed nieuws!

Het jaar 2004 begint onder een goed gesternte. Allereerst is de gezondheidstoestand in huize Hoen aanmerkelijk verbeterd. Dat houdt in dat ik ook weer wat meer tijd krijg om aan ons Gendawin-project te besteden. Daarbij komt dat ik mij verzekerd heb van deskundige assistentie door Riet Palmen, die in elk geval meer administratief talent heeft als ik. Ze woont vlak bij mij, wat overleg gemakkelijk maakt.

Mijn persoonlijke problemen van de afgelopen anderhalf jaar hebben me duidelijk gemaakt dat ik een assistent c.q. plaatsvervanger nodig heb. Riet is een enthousiaste genealoge; velen van u zullen haar ook uit anderen hoofde kennen. We gaan samen proberen de draad weer op te pakken en het contact met de vrijwilligers te intensiveren.

Inmiddels heeft de provincie ons vorig jaar subsidie toegezegd en die inmiddels geëffectueerd. Daardoor hebben we ook professionele ondersteuning kunnen krijgen vanuit het Stadsarchief Sittard-Geleen, in de persoon van Marcel Ticheler, die ook coördinator van het Genlias-project voor Limburg is.

De subsidie maakte het ook mogelijk apparatuur aan te schaffen, zoals een behoorlijk krachtige server, die uitstekend geschikt is om alle huidige en toekomstige bestanden te beheren. Arie Marchal is bezig met het gebruiksklaar maken. Door zijn prepensionering heeft hij wat meer tijd gekregen. Ook de Genlias-bestanden worden nu in het Gendawin-project opgenomen. De server in Stein wordt de Moeder; in Sittard en Weert en waarschijnlijk in Heerlen en Maastricht worden dochters geplaatst waar bezoekers de uitgebreide bestanden kunnen raadplegen. Inmiddels heeft Arie een eigen FTP- en webserver opgestart, die  in staat is de gereedgekomen bestanden rechtstreeks te ontvangen en waar vrijwilligers informatie kunnen ophalen. Op den duur kunnen gebruikers hier ook raadplegen, maar we moeten nog overleggen hoe we het geheel tegen ongewenste bezoekers kunnen beschermen.

Bijeenkomsten
In de nabije toekomst willen we ook weer vrijwilligersbijeenkomsten houden, evenals instructiebijeenkomsten voor coördinatoren. De eerste werkbijeenkomst voor GRISWIN-vrijwilligers is op woensdag 3 maart 2004, van 19.00 tot 21.30 uur, in het Stadsarchief Sittard-Geleen, waar we ook eerder Vrijwilligersdagen hielden. Voor nieuwkomers: in de vroegere Tiendschuur of Kasteel Born, Kasteelhof 1. Parkeren op de Markt voor het kasteel (plaats genoeg!). We willen graag vantevoren weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten, dus graag even een berichtje of u van plan bent te komen.

Omdat het een werkbijeenkomst is, willen we graag antwoorden op al uw vragen en/of opmerkingen. Om ons goed te kunnen voorbereiden, zouden we het zeer op prijs stellen als u ons uw vragen, opmerkingen, voorstellen, ideeën en wat dies meer zij zou willen mailen of schrijven. De nieuwste versie van het invoerprogramma GRISWIN is dan ook beschikbaar en tevens is er gelegenheid tot het inleveren van bestanden.

GenDaLim5
Aan Gendalim 5 is nog veel “basis”-werk, zoals de herziening van de standaardnamen, dus voorlopig zijn nieuwe toevoegingen nog altijd welkom.

Up GrisInvoerHulp GRIS25 GRIS24 GRIS23 GRIS22 GRIS21 GRIS20