GRIS25

Home Up GrisInvoerHulp GRIS25 GRIS24 GRIS23 GRIS22 GRIS21 GRIS20

File 025 d.d. 14 januari 2006

Redactie: Jo Hoen, Spaanse Singel 12, 6191 GK Beek, Tel. 046-4373876
email:johoen@kpnplanet.nl
website http://www.gendawin.nl

Veranderingen

Zoals de meesten van u door een algemene e-mail al weten, neemt door een voorlopig inoperabele staar aan mijn “goede” oog  mijn gezichtsvermogen langzaam maar zeker af. Volgens mijn oogarts moet ik - in verband met het risico - de operatie uitstellen tot het niet meer anders kan. In elk geval mag ik niet meer autorijden.
Bovendien gaan mijn vrouw en ik begin februari  verhuizen naar een appartement in Sittard, waar de opslagruimte uiteraard beperkt is. Dus geen kopieën meer in voorraad en meer van dat soort ongemakken.
Ik heb al eerder aangekondigd dat Riet Palmen mijn taak zal overnemen. Dat is nu definitief per 1 januari 2006. Ik blijf beschikbaar voor het oplossen van genealogische problemen of het vertalen van Latijnse teksten, maar voor alle andere zaken verwijs ik u naar

Riet Palmen, Aldenhofstraat 66, 6191 GW  Neerbeek (vlak bij mijn huidige adres).

Telefoon 046 4361500. Email: riet.palmen@planet.nl

De bedoeling is dat ik nog officieel afscheid neem op de eerstvolgende GRIS-bijeenkomst, die dit voorjaar zal plaatsvinden.  Dan kan ook gesproken worden over de voortgang van het project en de toekomstplannen.

Arie Marchal gaat intussen onverdroten verder met het ontwikkelen van software en het plaatsen van Gendawin-servers op de diverse archieven. Ook is hij sinds vorig jaar intermediair tussen GenLias en GenDaWin. Langzaam maar zeker naderen we het punt dat we met onze bestanden Internet op kunnen. Martin Pfeifer heeft ook toegezegd om mee te blijven werken bij het GenDaWin-project. Naast het helpen bij het organiseren wil hij vooral zijn computerkennis inzetten bij het verwezenlijken van de doelstellingen van  het GenDaWin-project, tot en met het uiteindelijk op internet zetten.

Er zit nog altijd muziek in het project!
Laten we hopen dar 2006 een opleving brengt en ons veel actieve vrijwilligers brengt.

Up GrisInvoerHulp GRIS25 GRIS24 GRIS23 GRIS22 GRIS21 GRIS20