Hoe kunnen IT bedrijven circulair ondernemen?

Simpel, door circulaire IT te gebruiken. Circulaire IT is een term voor een klimaatvriendelijke benadering met betrekking tot de levenscyclus van IT hardware. Dit gaat van de winning van grondstoffen en het fabriceren van producten, tot het gebruiken en reviseren ervan.

Circulaire IT bevat bijvoorbeeld hardware die na een tijdje opnieuw gebruikt kan worden. Met de productie van hardware komen relatief veel broeikasgassen vrij en er worden veel schaarse grondstoffen gebruikt. De impact op het klimaat is dus groot. Maar na een opknapbeurt kunnen desktop computers, laptops, servers en netwerkapparatuur nog een ronde mee, en is nieuwe hardware aanschaffen overbodig. Circulaire IT zorgt ook voor een langere levensduur van hardware. Goed voor het klimaat en voor de kosten van elk bedrijf. Met name voor IT bedrijven aangezien hier honderden tot duizenden apparaten gebruikt en aangeschaft worden.

Een circulaire strategie

Een circulaire strategie is belangrijk voor elk IT bedrijf. Een strategie bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Refurbished hardware

Dit zijn gebruikte computers, laptops en meer. Veel hardware wordt na gebruik weggegooid. Maar na een opknapbeurt kan de hardware hergebruikt worden. Er zijn hier gespecialiseerde bedrijven voor. U betaalt voor refurbished minder dan voor nieuwe hardware en profiteert van aantrekkelijke kortingen. Refurbished hardware presteert uitstekend en mankeert niets.

2. Levensduur van de hardware

De hardware moet idealiter zo lang mogelijk gebruikt worden. Elk apparaat heeft een economische en technische levensduur. Een technische leeftijd is soms twee keer zo lang als economische levensduur. De economische levensduur van een laptop kan 4 jaar zijn, maar de technische 8. Elk IT bedrijf doet er goed aan zijn hardware niet na het eind van de economische levensduur weg te doen. Maar in plaats daarvan, de maximale technische levensduur te halen. Om de 8 jaar van bijvoorbeeld een laptop te halen, moet de prestatie tussentijds gemeten worden, moet er proactief gemonitord en onderhouden worden. Dat kost wat, maar het is het waard, want de aankoop van nieuwe hardware kan uitgesteld worden en het klimaat wordt ontzien.

3. Uitwisselen van apparatuur

Wisselingen van personeel vinden binnen elk bedrijf plaats, en apparaten belanden dan weleens onnodig in de kast. Gebruikte hardware kan gemakkelijk verplaatst worden naar andere werknemers en afdelingen in elk IT bedrijf. Met aanpassingen, reparaties en refurbishments kunnen apparaten voor andere personeelsleden hergebruikt worden. Herplaatsing van gebruikte hardware buiten een IT-bedrijf naar een andere organisatie kan ook. Uw hardware wordt dan opgekocht.

Een ander onderdeel van circulaire IT, is het afvoeren van hardware op een milieuvriendelijke manier, en donatie van oude hardware aan organisaties die daar nog wat mee kunnen. Circulaire IT kan op de korte termijn wat kosten, maar zal op de lange termijn vruchten afwerpen. Zowel voor het bedrijf als voor het klimaat!

Previous Article

Slimme Radiatorknoppen: Efficiënt Verwarmen met een Tik op je Telefoon

Next Article

Sport en voeding zorgen voor betere prestaties en een gezondere leefstijl

You might be interested in …